Вокалният педагог Доротея Люцканова защити докторантура в „Нов български университет“ за съвременните подходи при индивидуалната работа с мутиращи гласове
Снимка: Владислав Мирчев

Вокалният педагог Доротея Люцканова защити докторантура в „Нов български университет“ за съвременните подходи при индивидуалната работа с мутиращи гласове

Тя работи с млади таланти в НУИ „Панайот Пипков“ – Плевен и в своята школа Dori Dios

С дисертация за съвременните подходи при индивидуалната работа с мутиращи гласове защити докторантура в „Нов български университет“ вокалният педагог Доротея Люцканова. Темата е във фокуса на нейната работа като преподавател в Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ в Плевен и в нейния Музикален център Dori Dios. „Когато започне да мутира гласът, настъпват промени, които детето не може да си обясни напълно: това, което е правило преди, не се получава толкова добре. Точно тук е ролята на вокалния педагог чрез индивидуален подход да му помогне да разбере какво се случва и как работи гласът през този период, да му помогне да осъзнае, че не е страшно.“ – коментира д-р Доротея Люцканова в студиото на Jazz FM.

Така вокалният педагог насочва перспективата на ученика към това, че мутацията в гласа му отваря нови възможности за изразяване, които той трябва да опознае и в които да открие себе си. Това се случва в период, в който децата са с обострена емоционалност. Д-р Доротея Люцканова акцентира върху необходимостта работата да бъде осъзната като съвместна, за да даде добър резултат: „Само с доверие и с правилен подход може да се покаже пътят напред.“ В научния си труд тя цитира правени през годините световни изследвания по темата и разговаря със специалисти от чужбина, за очертае съвременните подходи, при които на мутирането на гласа не се гледа като на пречка. „Към стария диапазон се добавя новия и затова трябва да се работи в целия регистър.“ – посочва д-р Люцканова. „Мускулатурата трябва да бъде активирана и да работи, за да бъде добре обработена и след приключване на мутирането да може да се надгражда вокално. Новото, което използвам в своята практика, е първо да се направи диагностика, въз основа на която можем да построим стратегия за решаване на проблемите и в зависимост от индивидуалните особености да определим как да работим с дадения глас.“

В този етап от развитието на детето се променят и тялото, и психиката. В това отношение д-р Доротея Люцканова също подхожда иновативно: „Задължително трябва да се поддържа топла връзка с ученика и вокалният педагог да е информиран за физиологичното и психическо му състояние. Съобразно тях прилагам специално разработен инструментариум от вокални упражнения.“

Научен ръководител на д-р Доротея Люцканова в разработването на дисертационния труд е Елисавета Вълчинова-Чендова.

Ключови думи: