Виена откри новото си представителство в София

Виена откри новото си представителство в София

В четвъртък община Виена откри официално новото си Бюро за международни връзки в София Ойроком-ПР в присъствието на представители на Столична община и на българските медии. Мисията на международните офиси в Белград, Будапеща, Краков, Любляна, Прага, Сараево, София и Загреб е да поддържат тесен контакт и сътрудничество между австрийската столица и местните градски администрации.

Географското положение на Виена я превръща в естествен център за комуникации между Източна и Западна Европа. Осъзнавайки това предимство, още през 1996 г. тя започна изграждането на мрежа от свои представителства в някои източноевропейски столици, а в София то бе открито през 2001 г. До края на 2015 г. международните офиси функционираха под името „Компрес“, а от януари 2016 г. мрежата се казва „Ойроком-ПР“ и заедно с други 70 общински фирми е част от Виенския холдинг.

На откриването в София присъстваха управителите на Ойроком-ПР Виена Марсин Котловски и Маркус Пьолхубер, които в приветствията си очертаха бъдещата дейност на компанията. Те посочиха, че в ерата на глобализацията мегаполисите са изправени пред сходни предизвикателства, за да подсигурят на жителите си високо качество на живот. Модерните комуникационни технологии пък дават възможност на регионите да си сътрудничат по-активно, а международните връзки придобиват все по-важна роля. Поради това Виена се стреми към тясно сътрудничество с градовете-партньори в областта на градоустройството, строителството на социални жилища, енергоснабдяването и ефективното използване на енергията, водоснабдяването, градския транспорт, образованието и културата, както и при изработването на стратегии за развитието на „интелигентния град“.

Дейността на „Ойроком-ПР“ е насочена към насърчаване на диалога между общинските администрации и създаване на възможности за реализация на успешни съвместни проекти между градовете в Европа. Представителството в София ще продължи да предоставя и актуална информация за българските медии от всички сфери на живота във Виена, която през февруари 2016 г. за седма поредна година оглави класацията на „Мърсър“ за град с най-добро качество на живот.

Снимки от откриването на представителството в София може да видите в „Галерия“.