Собствено жилище е вече мисия възможна

Собствено жилище е вече мисия възможна

Ако смятате, че е дошло време за покупка на собствено жилище, сега е моментът – лихвите по ипотечните кредити са ниски, а цените на имотите (поне в големите градове) са стабилни.

Освен благоприятната пазарна ситуация, „Сосиете Женерал Експресбанк“ също е на Ваша страна – до края на февруари 2017 г. банката има ново промоционално предложение за жилищен кредит с 4.19% фиксиран годишен лихвен процент за първите 24 месеца и без такса за одобрение, като банката поема и застраховката на имота за първата година. Фиксираната лихва дава сигурност и позволява много точно планиране на бюджета за десет години напред, а прозрачността в лихвената политика на банката дава допълнителна гаранция за спокойствие, дори и след фиксираните 10 години, посочват от „Сосиете Женерал Експресбанк“. И допълват: по-ниският лихвен процент за промоционалния лихвен период ще Ви позволи да отделите сума за съпътстващи покупката разходи като например нотариални такси, данъци, комисиона за агенцията за недвижими имоти, както и средства за ремонт и обзавеждане.

„Сосиете Женерал Експресбанк“ препоръчва при определяне на параметрите на кредита да се стремите вноската по него да бъде приблизително равностойна на сумата, която сте заделяли за месечен наем, в случай че сте плащали такъв до момента. Опитът Ви да отделяте приблизително същата сума ежемесечно доказва, че разход в такъв размер няма да утежни бюджета Ви и за в бъдеще.

Когато се спрете на конкретния имот, не забравяйте да се консултирате с професионалисти в сферата на строителството, както с с юрист, припомнят още от „Сосиете Женерал Експресбанк“. Първият ще обърне внимание на качеството на строителството, което ще Ви спести много разходи и главоболия в бъдеще, а вторият ще Ви защити от евентуални нередности в документацията на имота. От своя страна банката обещава да Ви помогне с професионално нотариално становище за избрания имот, което е абсолютно безплатно за нейните клиенти. Допълнително облекчение за Вашия бюджет е и липсата на такса одобрение на искането за кредит, подадено в „Сосиете Женерал Експресбанк“.

Препоръката на банковата институция е да разполагате със собствени средства в размер на около 20 % от цената на имота, плюс допълнителни ресурси за разходите около прехвърлянето и евентуален ремонт. За останалата част от финансирането на покупката ще се погрижи изгодната оферта за промоционален жилищен кредит на „Сосиете Женерал Експресбанк“ и професионалистите от екипа на банката, посочва нейните експерти.

Платена публикация

Настоящата публикация има информативна цел. Тя не следва да бъде използвана с цел взимане на конкретни финансови или инвестиционни решения.