С инициативата „Солидарност в културата“ Столична община подпомага независими артисти и пространства

С инициативата „Солидарност в културата“ Столична община подпомага независими артисти и пространства

Независими творци, сцени и екипи ще получат подкрепа с инициативата „Солидарност в културата“ на Столична община. Нейната цел е да ги подпомогне в ситуация на прекратени масови културни дейности заради пандемията от Covid-19.

С по 1000 лв. ще бъдат подпомагани артисти за техни индивидуални идейни проекти за онлайн културен продукт. До 10 000 лв. ще получат оператори на събития, чрез които се осигурява устойчивост на независими сцени, както и организации с дейност в сферата на културата, които поддържат офис и екип. Проектите трябва да се реализират през май и юни.

Първоначално заделени за целта са 150 000 лв. Те са от бюджета на Направление „Култура, образование, спорт и младежки дейности” на Столична община, като ще достигне до над 400 000 лв., включвайки и средства от възнаграждения на членове на Съвета за управление на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия, на Надзорния съвет на Столичната агенция за приватизацията и инвестиции и на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд за времето на извънредно положение.

Самостоятелните творци трябва да са с адрес в столицата от поне 6 месеца преди обявяването на извънредното положение, както и да са осъществявали културна дейност в София през последната година. Те не трябва да са на трудов договор, както и да са в управлението на фирми, осъществяващи културни проекти по други финансови механизми на общината. Операторите на независим сцени трябва да имат доказана дейност в културния живот на общината и да имат отменени дейности по време на извънредното положение. Процедурата е максимално опростена, като основната част от формуляра за кандидатстване е описанието на самия проект.

„Инициатива се реализира с цел да подкрепи достъпа до култура на хората в Столична община, да насърчи творческата изява в ситуацията на криза и да подпомогне творците.“ – отбелязват от Столична община.

Подробности за условията, процедурата и изискванията можете да намерите на сайта на общината тук, като там са публикувани и формулярите за кандидатстване. Приемът на документи започна от 24 април и ще продължи до изчерпване на средствата. Първите резултати и решения на комисията ще бъдат публикувани на 30 април и на 7 май. След като одобрените бъдат уведомени, до 10 дни ще бъдат подписани договорите и изплатени сумите.