Промяната от хората за хората – форумът EmpathEast за емпатията, с която ще сбъднем мечтата си за света

Промяната от хората за хората – форумът EmpathEast за емпатията, с която ще сбъднем мечтата си за света

Когато живеем с отворени сетива към хората около нас и заобикалящия ни свят, възприемаме себе си като част от това цяло, радваме се на богатството на живота и се вдъхновяваме да мечтаем и да участваме в изграждането на по-добро общество. Първото издание на форума EmpathEast ще ни вдъхне сила с примери за това как социалната промяна започва с вяра, продължава с конкретно действие, за да направи промяната в живота – нашия и на хората около нас. „Емпатията – способността ни да съусещаме другия, да виждаме света и през неговите очи, да помогнем без да правим това от чувство за съжаление – е така присъща на хората и е част от традиционната ни култура”, вярва Янина Танева от „Фабрика за идеи” – организатор на EmpathЕast. Форумът ще се проведе от 14 до 16 ноември в Пловдив.

За да не се задълбочават, проблемите в обществото ни не трябва да са причина за отчаяние или оправдано от безпомощност бездействие. Социални предприемачи и иноватори от години се опитват да променят света, а тези действия набират все по-голяма сила, подкрепа и съучастие и в България. „Промяната идва, когато в центъра е човекът, а не идеологии и стереотипи. Представете си образователна система, която само цели да създава хора с еманципирано гражданско съзнание, с предприемчив и инициативен дух; политическа система, която ни представлява пълноценно – да участваме във взимането на решения много повече и по много повече начини; да създаваме собствените си системи по начините, по които осъзнаваме най-добрите възможности за реализация... Има много начини да бъдем себе си, когато сме искрени – тогава емпатията и себеосъзнаването можем да ги обърнем към социалната промяна и да създадем свят, който е много по-интуитивен, човешки, органично случващ се, а не нещо, в което живеем по инерция”, казва Янина Танева пред bTV Radio в навечерието на форума EmpathEast. Интервюто на Светослав Николов можете да чуете чрез бутона „Аудио”. Според нея доброволното споделяне дава невероятен шанс на колективната интелигентност да се развива органично в рамките на гражданската креативност. „Нито обществото ни, нито решенията са фрагментарни. Решенията са комплексни, както са комплексни проблемите – бедността не може да бъде решена без да се обърнем към образованието, икономическите модели, финансовата и политическата система. Така всичко изисква много повече заедност, за да го решим. Неудовлетворението от настоящето е най-големият ни шанс да го променим. Няма невъзможни неща, защото всички сме заедно и всеки от нас с различния си талант може да допринесе в различни посоки”, казва Янина Танева.

Нейната теза доказват участниците в „Предизвикателство за социална промяна” – над 160 души от цялата страна се впуснаха да решават социални казуси – градска среда, общности, работна среда за жените над 50-годишна възраст, маргинализирани групи. Янина Танева разказва за предстоящото „дипломиране” на активистите: „Ще разберем докъде са стигнали и какво са направили. Има доста проекти, които функционират и напредват. Един от примерите е екип от архитект, биолог и фотограф, които създадоха социално-предприемаческо решение за дневен център за младежи с аутизъм. Още по време на представянето на проекта, от Община Пловдив обещаха да ги подкрепят. Техният фокус беше да видят какво могат младежите. Отговорът – да работят с почва. Затова под терапевтичното за младежите с аутизъм звучене на музика, те отглеждат разсади”. Така, вместо да им се въздейства, им се дава възможност да действат и да са полезни за обществото.

И още един пример от България – създадените от д-р Надежда Савова-Григорова „Хлебни къщи” – социално предприятие, в което деца, излезли от институции, правят хляб. „И на EmpathEast всички ще месим хляб и така ще се свързваме помежду си”, казва Янина Танева.

Първият в Източна Европа форум за социални иновации и социално предприемачество, задвижвани от емпатия, ще ни даде още много примери. EmpathEast събира активни личности от сферата на социалната промяна, които ще покажат на практика различни методи и модели за създаване на споделени визии за новите посоки за развитието на обществото ни и за взимане на решения отдолу нагоре, както и насърчаващи и доверяващи се на колективната интелигентност подходи. „EmpathEast е приказка за възможния друг свят, в който бихме искали да живеем. Лекции, уъркшопи и инсталации, представени от авангарда на социалните иновации, ще ни напомнят, че сами творим света, в който искаме да живеем. EmathЕast се занимава с онези възможни решения, които запълват вакуума, създаден от това, че светът ни се развива по-бързо, отколкото институциите”, казва Янина Танева от „Фабрика за идеи”.

Сред участниците е „Банка Етика”, създадена през 1994 г. в Италия „от хора за хора”. Нейните към момента 37 000 членове са особено внимателни да не навредят на обществото в дългосрочен план с инвестициите, които правят. Филка Секулова от Барселонския университет ще представи Икономика на щастието. Симон Шоу ще разкаже за социалната инициатива „Картофен комбинат”, реализирана в германската провинция Бавария – кооперативът за градско земеделие организира хората сами да произвеждат храната си в големия мегаполис. Хюс Хайсен ще говори за иновациите в образованието, постигнати не с фрагментарно, а със системно мислене. Думи за лидерство на участието ще чуем от Агота Ружа. Цигуларят и визионер Миха Погачник ще ни даде примери за това как можем да променим света чрез музиката си, като насочи мисълта ни от идеята за „лидер” към лидерство, споделено между много хора – прозрачност на управлението постигаме, когато го осмислим като даване на нашите ресурси в ръцете на някого временно и така той управлява тях, а не нас.

Емпатията разглежда света като сбор от нашите отворени полета, които се припокриват, а не като маса от изолирани вселени, които вървят паралено. „Самоизолацията носи тъгата на света ни днес – затваряме се в липсата на смелост да развием собствения си потенциал и да се свържем с други хора, които го правят. Така обществото ни е сегрегирано на групички, които не се харесват, а не е общност, която търси най-малкото общо кратно на света. Кризата ни дава огромния шанс да измислим нови модели; финансовият недостиг, войната – тези ситуации са ресурс да ни стимулират за намирането на истински решения. Емпатията ни въвлича в социални дълбочини, в които не сме потребители на културата си, а нейни създатели. Включващото общество приема, че имаме различни дарби, дадености и таланти. Пасивността, която лишава доброто от възможност да се случи, много повече ни убива, отколкото корупцията на активните”, казва Янина Танева.

Форумът EmapthEast ще ни даде много възможности да участваме в социалната промяна. Една от основните форми на дискусии и вземане на решения ще бъде моделът на Световно кафене, основано от Патришия Мънроу и Джефри Бийсън, които са сред лекторите на форума. Двамата американци, преместили се да живеят в Германия след падането на Берлинската стена, създават този иновативен формат за взимане на решения отдолу нагоре с цел да ни овластят в собствения ни живот и в сферите от обществения чрез интердисциплинарни екипи от хора с различни компетентности и усещания. „Над 160 души заедно ще създадем споделена визия за това накъде искаме да върви България в три конкретни теми – прозрачност, социални иновации и гражданско участие. Поканили сме и хора, които могат да вземат решения – представители на централната и местната власт, артисти и активисти. На следващия ден ще съставим план за действие кое и как може да бъде реализирано. Ще излезем с конкретни предложения и идеи”, разказва Янина Танева.

Емоциите на участниците в EmpathEast ще пресъздаде „Плейбек театър” – неговите актьори ще наблюдават случващото се, а след това ще го представят на сцената в последния ден на фестивала. Част от форума ще бъде работилницата на студиото за документален театър „Вокс попули”. Артистите в него интервюират хора, които са изпаднали от обществената мрежа, а след това изиграват тези истории. „Така човекът е анонимен, но не е анонимна неговата история; съпреживявайки, разбираме какво му се е случило. Една от историите, претворени от „Вокс попули”, е на играч на борсата, станал клошар. Включилите се не само ще видят истории, но също ще могат да интервюират такива хора и да създават истории”, обръща поглед към фестивала Янина Танева.

Със семинари и изложба в проекта си „Диалог в тъмното” живеещата в Германия българка Даниела Димитрова ще ни покаже как, когато незрящи водят упражнения за зрящи в абсолютна тъмнина, можем да изградим доверие към себе си, към околните и към смисъла на случващото се. Незрящи екскурзоводи водят зрящи посетители сред снимките в изложба, направена от незрящи фотографи – това изглежда леко и естествено, но звучи необичайно. Как можем да прозрем причината за това разминаване и какъв шанс ни дава това осъзнаване? В интервю на Светослав Николов по bTV Radio Даниела Димитрова отговаря: „Всичките недоразумения, страхове и несигурности идват от това, че не се познаваме един друг, не познаваме различните. Това автоматично предлага възможността да създаваме предразсъдъци, прегради, бариери, страхове, несигурност. Това, което може да направи необичайното обичайно, е да се даде шанс на хората да се срещнат и да се учат един от друг.” Даниела Димитрова е изгубила зрението си, когато е била на 6-годишна възраст. „Бях дете и продължих да си играя. Драмата ми бе в това, че усещах тъгата на родителите си и на другите около мен. Чрез „Диалог в тъмното” показваме на зрящите, че това да не виждаш не е чак толкова трудно и различно – продължаваме да си живеем живота. Важното е човек да се концентрира върху това, което може, и да е благодарен за това, което има”, разказа Даниела Димитрова.

При регистрацията за EmpathEast всеки може да обяви, че ще представи иновативна идея и след това ще има пространство да я разгърне. Сред участниците в допитване на сайта на форума за това как те биха дефинирали понятието „емпатия”, ще бъдат избрани няколко, които заедно с лекторите ще приготвят и сервират вечеря.

Форумът ще общува активно с града-домакин. Ще чуем изпълненията на улични музиканти на Пловдив, а 11 творци ще трансформират градската среда. Някои от местата, които очакват своята промяна, са площадите „Съединение” „Марокян”, „Стефан Стамболов”, „22 септември” и „Истанбул” в „Хаджи Хасан махала”, паркът „Белите брези” в кв. „Кючук Париж”, стълбите и градинката зад „Джумая джамия”. Участниците в предизвикателството ART Innovation Challenge ще формулират с езика на изкуството – с пърформанс, инсталация, изложба, акция или игра, иновативно и приложимо решение за подобряване на градската визия.

Когато усещаме света с чисти сетива, можем да направим голямото добро за обществото. В рубриката „Светът на мобилните хора” на Джаз ФМ и Центъра за развитие на човешките ресурси Янина Танева отговаря на въпроса какво е да живеем с чувството за емпатия: „Това е да създаваме отношения, процеси, системи, организации и държави, присъствайки тук и сега. Да сме в равнопоставена позиция към хората, на които искаме да помогнем – като ги съусещаме, можем да направим нещо заедно с тях. Никога не знаем кой от кого се учи. Емпатия е да си позволим да бъдем себе си, да сме автентични във всичко, да сме създатели заедно с всички около нас на света, в който искаме да живеем. Да не се чувстваме жертви и да не бъдем потисници.”

Много примери за организационно развитие, креативно образование, социални предприятия, самоорганизиращо се общество, устойчиво развитие, управление на човешките ресурси и солидарни бизнес системи ще съпреживеем на EmpathEast. За първи път събитие от такъв мащаб ще се проведе на принципа „Плати, колкото прецениш”, с което организаторите от „Фабика за идеи” прилагат принципите на солидарната икономика. Достъпът става чрез регистрация, а местата са ограничени. Партньори и съмишленици на форума са Центъра за развитие на човешките ресурси – Национална агенция по Програма „Еразъм +”, Oбщинска фондация „Пловдив 2019”, Община Пловдив, Екологично сдружение „Джуниър ачийвмънт България“, SoL (Унгария).

  • Рубриката „Светът на мобилните хора” на Джаз ФМ и Центъра за развитие на човешките ресурси се излъчва в сряда в „Джаз ден” и в петък в „Следобедни импровизации”. Сред събеседниците в нея през изминалия сезон бе и създателят на „Хлебни къщи” д-р Надежда Савова-Григорова.
  • „Шансът за спасението ни е в емпатията”, казва полската писателка Олга Токарчук в интервю за Джаз ФМ.