Празнуваме Международния ден на радиото

Празнуваме Международния ден на радиото

На днешния Международен ден на радиото празнуваме уникалната способност на тази медия да се докосва до живота и да сближава хората навсякъде по земята. Радиото остава най-достъпната масмедия, достигаща до най-много хора, независимо от тяхното образование, социално-икономически статус, пол и възраст.

На 13 февруари през 1946 г. е създадено Радиото на ООН. Международният ден на радиото е честван за първи път през 2012 г. след декларация на Генералната конференция на ЮНЕСКО и е обявен за празник от Общото събрание на ООН.

Международният ден на радиото има за цел да се повиши информираността за значението на радиото, да се насърчи предоставянето на достъп до информация и да се подобри работата в мрежа, както и международното сътрудничество между радио и телевизионни оператори. През 2019 г. инициативата преминава под мотото „Диалог, толерантност и мир“.

Радиото всеки ден достига до повече от 70% от населението на Европа. 86% от потребителите по света слушат музика по радиото. В световен мащаб средностатистическият потребител прекарва по два и половина часа на ден, слушайки музика по радиото.

За Международния ден на радиото от Националния статистически институт съобщиха, че в България през 2017 г. има 85 радиооператора, които предлагат на своите слушатели 723 559 часа програма. Половината от съдържанието е музикално, за новини и информационни предавания се отделят 26,3 на сто от ефирното време, а специализираните програми за изкуство, култура, спорт и образование заемат 18,5%. Радио рекламата изпълва 5,4% от ефира при 3,2% през 2012 г.

Jazz FM е част от bTV Radio Group, обединяваща още радиата N-JOY, bTV Radio, Z-Rock и Classic FM. Изпратихме 2018 г. с ново техническо обезпечаване на всички радиостанции и с иновативна съдържателна и рекламна синергия между радио групата, водещия канал bTV и дигиталните платформи на bTV Media Group. Добрите практики, създадени през 2018 г., ще намерят своето място и през 2019 г., а много от тях ще бъдат развити и надградени с нови елементи.

Честит празник, колеги и слушатели!