Нови рекордни позиции в пазарния дял ни отредихте слушателите на Джаз ФМ

Нови рекордни позиции в пазарния дял ни отредихте слушателите на Джаз ФМ

Джаз ФМ е на нови рекордни позиции по пазарен дял според октомврийското изследване на аудиторията на агенция GARB. В целевата група 46 – 54 години, където слушащите радио всеки ден ни поставят на четвърто място, пазарната ни позиция е втора – 12,4% след „Хоризонт“ с 17,4%. Средноседмичната слушаемост във възрастовата група 36 – 45 години ни отрежда 6-то място по пазарен дял сред 28 радиостанции – с 5,7%. Най-голям е ръстът сред слушателите на възраст между 15 и 25 г., където пазарният ни дял се увеличава повече от три пъти за последните месеци - 6,4% (пета позиция) през октомври при 1,9% при предходното изследване през юни.Благодарим, че споделяте деня си с нас!