Градският герб за първи път е върху българска пощенска марка като сюжетна линия

Градският герб за първи път е върху българска пощенска марка като сюжетна линия

За първи път градски герб се появява като сюжетна линия на българска пощенска марка. В пощенско-филателното издание на тема „Българска градска хералдика“ се публикува и стандартът на Българското хералдическо и вексилоложко общество. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще пусне изданието в употреба на церемония на 24 юни от 15 ч. във Филиала на Националната художествена академия в Бургас. В серия от две пощенски марки, оформени в блок-лист с винетка и милезим, са представени гербовете на Бургас и Хасково. Изданието се допълва от първодневен пощенски плик и специален пощенски печат.

Блок лист

Автор на графичния дизайн е гл. ас. д-р Ненко Атанасов, преподавател в специалност „Плакат и визуална комуникация“ в НХА, който е и инициатор и вносител на темата „Българска градска хералдика“ в тематичния план на родното ни маркоиздаване. „Съвсем субективно съм подходил в избора на двете художествени изображения, защото те са едни от най-красивите хералдически издания в България и заслужават да бъдат поставени върху пощенски марки. Тук има добро съчетаване между изобразително изкуство, пощенска миниатюра и хералдика – три дяла на изящното изкуство и науката, които се съчетават върху една добра художествена платформа. Тя ще е посланик на тези красиви гербове и градове, посланик на нашата култура не само в България, но и по света.“ – коментира той в студиото на Джаз ФМ.

Първодневен плик

Гербът е препратка към ценностите и уникалното в характера на едно населено място. За първи път върху българска пощенска марка той се изобразява като конкретна сюжетна линия. „В нашето маркоиздаване има редица образци с гербове, но за първи път има тема, посветена на хералдиката. Другото, което е интересно за хералдици, филателисти, колекционери, любители на изкуството и художници, е че в това издание е публикуван стандартът на Българското хералдическо и вексилоложко общество. Всяка община, която би искала да има хубав герб с естетически качества и със спазени хералдически принципи, би могла да се позове на този стандарт. Така ще изобрази по най-точния и правилен начин своята община чрез стандардитизирането на ранговите корони.“ – обясни гл. ас. д-р Ненко Атанасов.

Печат

  • Интервюто с него можете да чуете чрез бутона „Аудио“.

Гербът на Бургас е създаден от проф. Кирил Гогов и проф. Георги Чапкънов през 1994 г., а на Хасково - от Борил Караиванов и Емануил Манолов през 1995 г.