Тангото като история и емоция в картините на Антония Дочева