На „Моцартови празници“ в Правец спокойствието е правило, удоволствието – норма, а красотата – закон